Financials

December 31, 2021
2021 - Year End Report FS MD&A

September 30, 2021
2021 - Third Quarter Report FS MD&A

June 30, 2021
2021 - Second Quarter Report FS MD&A

March 31, 2021
2021 - First Quarter Report FS MD&A

December 31, 2020
2020 - Year End Report FS MD&A

September 30, 2020
2020 - Third Quarter Report FS MD&A

June 30, 2020
2020 - Second Quarter Report FS MD&A

March 31, 2020
2020 - First Quarter Report FS MD&A

December 31, 2019
2019 - Year End Report FS MD&A

September 30, 2019
2019 - Third Quarter Report FS MD&A

June 30, 2019
2019 - Second Quarter Report FS MD&A

March 31, 2019
2019 - First Quarter Report FS MD&A

September 30, 2018
2018 - Third Quarter Report FS MD&A

June 30, 2018
2018 - Second Quarter Report FS MD&A

March 31, 2018
2018 - First Quarter Report FS MD&A

September 30, 2017
2017 - Third Quarter Report FS MD&A

June 30, 2017
2017 - Second Quarter Report FS MD&A

March 31, 2017
2017 - First Quarter Report FS MD&A